Strona główna

ORGANIZACJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU W OKRESIE TRWANIA WAKACJI`2017

W okresie trwania ferii letnich, tj. od dnia 26 czerwca 2017 r. – do dnia 31 sierpnia 2017 r. poradnia czynna jest dla interesantów w następujących godzinach:

SIEDZIBA GŁÓWNA UL.PROSTA 4
poniedziałek – czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00 – 14.00.

ODDZIAŁ PRZY UL.OSIKOWEJ 11
poniedziałek – wtorek 8.00-15.00
środa – czwartek 8.00- 18.00
piątek 8.00 – 14.00.

Oddział przy ul.Osikowej 11 będzie  nieczynny w okresie 24 lipca -18 sierpnia (wszelkie sprawy można załatwić w siedzibie głównej, tj. przy ul.Prostej 4., również opinie i orzeczenia będą tam do odbioru). 

 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERENU DZIAŁANIA NASZEJ PORADNI OD DN.1.09.2016 R. PROSIMY, BY OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ DO PORADNI POSIADAŁA STOSOWNE DOKUMENTY DOT. WERYFIKACJI PRZYNALEŻNOŚCI TERYTORIALNEJ DO PORADNI:

  • PORADNIA PRZYJMUJE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE JEJ DZIAŁANIA, TJ. W NASZYM PRZYPADKU NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ – PROSIMY ZATEM O ZŁOŻENIE INFORMACJI O DZIECKU/ UCZNIU WYDANEJ PRZEZ SZKOŁĘ/ PRZEDSZKOLE DATOWANEJ W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM LUB OKAZANIE AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB ZŁOŻENIE ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM DO TORUŃSKIEJ SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA.
  • JEŚLI DZIECKO NIE UCZĘSZCZA DO ŻADNEGO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY – ZOSTANIE PRZYJĘTE PRZEZ PORADNIĘ, KTÓREJ TEREN DZIAŁANIA OBEJMUJE MIEJSCE JEGO ZAMIESZKANIA, TJ. W NASZYM PRZYPADKU PRZYJMUJEMY DZIECI, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO ŻADNEGO PRZEDSZKOLA ANI SZKOŁY, ALE MIESZKAJĄ NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ – PROSIMY ZATEM O PRZEDSTAWIENIE DOWOLNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZAMIESZKIWANIE W TORUNIU (NIE CHODZI O ZAMELDOWANIE).