PRZYDZIAŁ ZAGADNIEŃ PROBLEMOWYCH

Przydziały zadań w roku szkolnym 2016/2017

 

 • trudności edukacyjne, w tym specyficzne
 

 

 

– według przydziału placówek

 • dzieci z wadami słuchu
– pobierzPobierz dokument
 • dzieci z wadami wzroku
– pobierzPobierz dokument
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
– pobierzPobierz dokument
 • dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  – autyzmem, zespołem Aspergera
– pobierzPobierz dokument
 • dzieci z zaburzeniami mowy
– pobierzPobierz dokument
 • młodzież ponadgimnazjalna z dysleksją
– pobierzPobierz dokument
 • dzieci w wieku 0-3 r. ż. z zaburzonym rozwojem
– pobierzPobierz dokument
 • dzieci uzdolnione
– pobierzPobierz dokument
 • poradnictwo zawodowe
– pobierzPobierz dokument
 • poradnictwo wychowawcze
– pobierzPobierz dokument