WZORY DRUKÓW GIMNAZJUM

Pobierz dokument zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/przedszkola
Pobierz dokument informacja o uczniu gimnazjum z trudnościami edukacyjnymi lub w zachowaniu
Pobierz dokument informacja o dziecku z nadpobudliwością
Pobierz dokument informacja o uczniu ze szczególnymi uzdolnieniami
Pobierz dokument informacja o dziecku z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Pobierz dokument informacja o uczniu ubiegającym się o indywidualne nauczanie
Pobierz dokument informacja o chorym uczniu gimnazjum – poradnictwo zawodowe
Pobierz dokument informacja o uczniu gimnazjum – poradnictwo zawodowe
Pobierz dokument opinia rady pedagogicznej o uczniu gimnazjum z trudnościami w pisaniu i czytaniu
Pobierz dokument opinia rady pedagogicznej o uczniu gimnazjum z trudnościami w matematyce
Pobierz dokument wniosek dyrektora szkoły gimnazjalnej dot. opinii RP w sprawie specyficznych trudności