WZORY DRUKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA

Pobierz dokument zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/przedszkola
Pobierz dokument informacja o uczniu szkoły podstawowej kl I-III
Pobierz dokument informacja o uczniu szkoły podstawowej od kl. IV
Pobierz dokument informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu
Pobierz dokument informacja o dziecku z nadpobudliwością
Pobierz dokument informacja o uczniu ze szczególnymi uzdolnieniami
Pobierz dokument informacja o dziecku z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Pobierz dokument informacja o uczniu ubiegającym się o indywidualne nauczanie