WZORY DRUKÓW SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Pobierz dokument zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/przedszkola
Pobierz dokument informacja o uczniu szkoły ponadgimnazjalnej z trudnościami edukacyjnymi lub w zachowaniu
Pobierz dokument informacja o dziecku z nadpobudliwością
Pobierz dokument informacja o uczniu ze szczególnymi uzdolnieniami
Pobierz dokument informacja o dziecku z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Pobierz dokument informacja o uczniu ubiegającym się o indywidualne nauczanie
Pobierz dokument informacja o chorym uczniu szkoły ponadgimnazjalnej – poradnictwo zawodowe
Pobierz dokument informacja o uczniu szkoły ponadgimnazjalnej – poradnictwo zawodowe
Pobierz dokument opinia rady pedagogicznej o uczniu szkoły ponadgimnazjalnej z trudnościami w pisaniu i czytaniu
Pobierz dokument opinia rady pedagogicznej o uczniu szkoły ponadgimnazjalnej z trudnościami w matematyce
Pobierz dokument wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej dot. opinii RP w sprawie specyficznych trudności