Instytucjonalna pomoc, gdy jest się ukraińskim uchodźcą wojennym lub pomaga się uchodźcom wojennym

punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, którzy szukają pomocy w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w Toruniu

punkt informacyjny działa na dworcu kolejowym Toruń, .jest czynny w godz. 7:00-22:00, informacje są udzielane w języku ukraińskim i polskim

 

ukraińsko i polskojęzyczna infolinia Urzędu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dot. miejsc zakwaterowania dla uchodźców

wojewódzka ukraińsko i polskojęzyczna infolinia dot. miejsc zakwaterowania tel. 52 34 97 804 oraz 52 34 97 461

 

punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy wraz z miejscami noclegowymi

W hotelu Kopernik przy ul. Wola Zamkowa 16 w Toruniu został uruchomiony punkt recepcyjny, w którym przygotowano 100 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy. Jest on wsparciem dla dwóch punktów informacyjnych, które funkcjonują w województwie kujawsko-pomorskim, i różni się od nich tym, że posiada miejsca noclegowe. Osoby, które przybędą do Torunia z Ukrainy, będą mogły zatrzymać się tam i przenocować przez kilka dni, a następnie zostaną przetransportowane do miejsc docelowych, które wskaże Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

 

bezpłatne przejazdy pociągami

do 6 marca dla obywateli Ukrainy przejazd pociągami na wszystkich liniach kolejowych, które obsługują Polregio SA i Arriva RP sp. z o.o. jest bezpłatny; w przypadku Polregio SA dotyczy to całej Polski;

 

pomoc medyczna dla ukraińskich uchodźców wojennych

Lecznice Citomed zapewniają pomoc dorosłym i dzieciom w zakresie udzielania adekwatnej pomocy medycznej ukraińskim uchodźcom wojennym, którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego lub poradni specjalistycznej, kontakt telefoniczny w języku ukraińskim od 2 marca 2022 r.: +48 887 070 287, +48 887 076 362

 

 

 

nieodpłatne posiłki

nieodpłatne posiłki dla uchodźców z Ukrainy wydawane są codziennie w godzinach 8.30 – 14.30 w następujących miejscach:

– bufet na III piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2

– Kościuszko Business Point ul. T.Kościuszki 71

– Orbita Business Park – wejście od ul. S.Czarnieckiego

 

pomoc psychologiczna dla ukraińskich dzieci (w języku ukraińskim)

pomoc psychologiczna udzielana telefonicznie przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:  800 12 12 12 

 

telefon wsparcia kryzysowego (w języku ukraińskim i rosyjskim)

wsparcie psychologiczne w kryzysie emocjonalnym udzielane w języku ukraińskim i rosyjskim udzielane telefonicznie: +48 669 981 038.

 

telefony zaufania (w języku polskim)

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu, działa codziennie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – 516 500 600
 • Telefon Zaufania w MOPR czynny poniedziałek-piątek 19:00 – 21:00: 56 622 00-00
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży działa codziennie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – 116-111
 • „Pomarańczowa linia” pomaga rodzinom, w których dzieci piją alkohol, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00 – 801-140-068
 • „Kujawsko – Pomorska Niebieska linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, przy telefonie pedagog/ prawnik/ terapeuta, czynny codziennie: 17.00.-21.00 – 800-154-030
 • Telefon Zaufania HIV/AIDS czynny od poniedziałku do piątku i każda 3 sobota miesiąca w godz. 09.00-21.00 – 801 -888 -448, 22- 692- 82- 26
 • Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – 56 622  62- 14; 884 004 033

 

zajęcia dla dzieci ukraińskich

placówki oferujące nieodpłatne zajęcia dla dzieci ukraińskich, które są uchodźcami wojennymi:

 • Młodzieżowy Dom Kultury: https://www.facebook.com/MlodziezowyDomKulturyWToruniu
 • Akademia Nauki w Toruniu: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=345282740939873&id=100063744483606
 • Juventus Academy Toruń: https://www.facebook.com/JuventusAcademyTorun/posts/7049283071812046
 • Entliczek Kawa i Zabawa: https://www.facebook.com/Entliczekkawaizabawa/
 • Spokojna Polana: https://m.facebook.com/events/2719696188338927

 

nieodpłatne wydarzenia kulturalne dla uchodźców 

 • Centrum Kultury Dwór Artusa: https://www.facebook.com/181834971839295/posts/4992687710753973/

 

różne formy pomocy materialnej 

 • bezpłatne karty sim od firmy Orange można otrzymać na Dworcu Toruń Główny

 

informacje rządu Rzeczpospolitej Polskiej związane z otrzymaniem pomocy przez obywateli Ukrainy

wszystkie informacje związane z otrzymaniem pomocy przez obywateli Ukrainy uciekających z kraju przed agresją rosyjską, jak również dla organizacji i osób zainteresowanych jej udzieleniem, dostępne są na specjalnie przygotowanej platformie rządowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

chcesz pomóc? zgłoś się do bazy

Wielu obywateli Ukrainy opuszczających swoją ojczyznę i szukających schronienia w Polsce potrzebuje pomocy. Jeżeli możesz i chcesz dołączyć do grona osób oferujących pomoc woluntarystyczną zgłoś się do bazy prowadzonej przez Urząd Miasta Torunia we współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu. Aby zgłosić się do bazy, wystarczy przesłać e-mail na adres: torunukrainie@um.torun.pl i podać w nim następujące informacje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, zakres możliwej pomocy woluntarystycznej.

 

artykuły pierwszej potrzeby dla przyjętych osób – gdzie się zgłosić?

można skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z prośbą o przekazanie odzieży, środków higieny i czystości, żywności czy innych niezbędnych rzeczy, umożliwiających zakwaterowanie takim osobom, tel. 56 65 08 565

 

przyjąłeś do siebie uchodźców wojennych – zgłoś

osoby, które przyjęły obywateli Ukrainy do swoich domów i mieszkań bądź udostępnili osobny lokal, powinny zgłosić ten fakt jednostce policji, podając imię i nazwisko tych osób wraz z datą urodzenia

 

czy status uchodźcy mogą otrzymać uchodźcy, którzy nie trafili na granicy do punktów recepcyjnych?

obywatele Ukrainy, którzy nie trafili do punktu recepcyjnego, a otrzymali pomoc i zakwaterowanie od polskich obywateli, mogą otrzymać status uchodźcy w każdym punkcie recepcyjnym w Polsce, w Toruniu taki punkt znajduje się w hotelu Kopernik przy ul. Wola Zamkowa 16

 

kto będzie mógł się ubiegać o status uchodźcy?

status uchodźcy przysługuje osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od dnia 24 lutego 2022 r. uciekając przed agresją rosyjską; Ukraińcy, którzy przybyli do Polski przed tym dniem, nie będą mogli ubiegać się o status uchodźcy; status uchodźcy nie będzie utrudniał podjęcia pracy ani wyjazdu z powrotem na Ukrainę

 

co z obywatelami ukraińskimi, którzy już wcześniej przebywali w Polsce ?

Obywatele Ukrainy, którzy przebywali na terenie Polski na podstawie wiz Schengen (do 90 dni), w przypadku zbliżającego się upływu jej ważności, powinni udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy lub delegatury w Toruniu (ul. Moniuszki 15-21) bądź we Włocławku (ul. Brzeska 8), aby móc przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce.

 

jak będzie wyglądała edukacja dzieci i młodzieży ukraińskiej?

Obecnie sprawdzane są zasoby dotyczące przyjęcia dzieci z Ukrainy do żłobków i przedszkoli na terenie Torunia, zaś dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowane do publicznych szkół oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je do siebie z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc. Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (w Toruniu to Wydział Edukacji Urz4edu Miasta Torunia tel. 56 611 88 14) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą: realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów − nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. Zajęcia będą realizowane w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od 20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły) lub uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony lub korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych.

 

szczepienia przeciw covid-19 dla uchodźców

Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC). Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec. Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania