EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) umożliwia doręczanie pism i wniosków do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu  za pośrednictwem Internetu (Elektronicznej Skrzynki Podawczej).

W celu skorzystania z usługi internetowej użytkownik musi posiadać swoje konto na platformie ePUAP https://epuap.gov.pl.

Aby wysłać pismo do Poradni, należy  zalogować się do systemu EPUAP i kliknąć na link:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
 
Wskazać i zatwierdzić niebieski przycisk „Załatw sprawę”, w otwartym formularzu  w  polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo” wpisać

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA TORUŃ
 
Następnie wybrać rodzaj pismo i opisać sprawę.
 
W przypadku wysyłania wniosku w załączniku należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego wniosku, który można pobrać z naszej strony internetowej.
 
Po wypełnieniu wszystkich danych należy przygotowany dokument podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku skorzystania z profilu zaufanego zostaniemy poproszeni o wpisanie kodu autoryzacyjnego przesłanego SMS na telefon komórkowy wskazany podczas rejestracji swojego konta na ePUAP.