Strona główna

INFORMUJEMY,
że sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO – szczegóły w zakładce WYDARZENIA

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych z dniem 25.05.2018, tj. z dniem wejścia w życie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  nie przyjmujemy żadnych dokumentów zawierających dane osobowe drogą mailową, tj. w postaci m.in. fotografii,  skanów, zrzutów ekranów etc.). Dokumenty, które chcą Państwo do nas złożyć należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną. Prosimy o przyjęcie powyższej regulacji ze zrozumieniem. Przypominamy także, że informacji o naszych podopiecznych nie udzielamy na pytania wyrażone drogą elektroniczną ani telefoniczną.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WJAZDU NA TEREN PORADNI I MIEJSC PARKINGOWYCH

DOJAZD DO PORADNI OD ULICY KOSYNIERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH:

  • JADĄC OD ULICY KOLANKOWSKIEGO NALEŻY SKRĘCIĆ W PRAWO ZA PAWILONEM (ZA SKLEPEM ROSSMANN)
  • JADĄC OD ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA NALEŻY SKRĘCIĆ W LEWO PRZED PAWILONEM (PRZED SKLEPEM ROSSMANN)

Lokalizacja siedziby Poradni

Już od prawie listopada 2017 r. przyjmujemy naszych podopiecznych oraz ich rodziców i nauczycieli w nowej lokalizacji – przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6 na osiedlu Na Skarpie (w segmencie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2).

Do naszej siedziby łatwo dotrzeć środkami komunikacji miejskiej  (autobusami i  tramwajami), a na osoby przemieszczające się własnym pojazdem oczekują liczne miejsca parkingowe.

Nowoczesna siedziba poradni wita przestronnymi korytarzami, gabinetami przygotowanymi do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Nowością jest sala do terapii integracji sensorycznej, ciemnia oraz urokliwa poczekalnia – bawialnia.

W nowej siedzibie zmieniliśmy organizację pracy poradni, by dostosować godziny działalności do potrzeb i oczekiwań naszych interesantów. 

Poradnia czynna jest w okresie zajęć dydaktycznych roku szkolnego od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-18.00, a w piątki w godz. 8.00-15.00. W okresie ferii zimowych i letnich obowiązuje inna organizacja (informujemy w wiadomościach bieżących).

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERENU DZIAŁANIA NASZEJ PORADNI OD DN.1.09.2016 R. PROSIMY, BY OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ DO PORADNI POSIADAŁA STOSOWNE DOKUMENTY DOT. WERYFIKACJI PRZYNALEŻNOŚCI TERYTORIALNEJ DO PORADNI:

PORADNIA PRZYJMUJE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE JEJ DZIAŁANIA, TJ. W NASZYM PRZYPADKU NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ – PROSIMY ZATEM O ZŁOŻENIE INFORMACJI O DZIECKU/ UCZNIU WYDANEJ PRZEZ SZKOŁĘ/ PRZEDSZKOLE DATOWANEJ W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM LUB OKAZANIE AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB ZŁOŻENIE ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM DO TORUŃSKIEJ SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA.

JEŚLI DZIECKO NIE UCZĘSZCZA DO ŻADNEGO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY – ZOSTANIE PRZYJĘTE PRZEZ PORADNIĘ, KTÓREJ TEREN DZIAŁANIA OBEJMUJE MIEJSCE JEGO ZAMIESZKANIA, TJ. W NASZYM PRZYPADKU PRZYJMUJEMY DZIECI, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO ŻADNEGO PRZEDSZKOLA ANI SZKOŁY, ALE MIESZKAJĄ NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ – PROSIMY ZATEM O PRZEDSTAWIENIE DOWOLNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZAMIESZKIWANIE W TORUNIU.