Strona główna

Oferta zajęć on-line

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu  
w okresie stanu epidemii

Z uwagi na dynamikę sytuacji – nasza oferta zmienia się, prosimy więc poniżej sprawdzać jaka jest aktualna oferta i sposób pracy poradni.

W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM PRACY STACJONARNEJ  PORADNI PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ PRACY I OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI DIAGNOZY I TERAPII

 • Poradnia jest czynna w godzinach poniedziałek i środy 8:00-17:00, wtorek i czwartek 8.00-16.00, piątek 8:00-14:00.
 • We wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00 pracownicy PPP pełnią dyżur telefoniczny tel. 509 919 079.
 • Specjaliści  poradni są dostępni pod numerami telefonu: 56 622 29 91, 56 622 46 17 oraz 798 855 963.
 • Wszelkie dokumenty prosimy dostarczać pocztą tradycyjną, drogą mailową lub pozostawiać w poradni  w skrzynce w przedsionku poradni.
 • Konsultacji nadal udzielamy telefonicznie i mailowo. Przyjmujemy tylko tych klientów, z którymi wcześniej umówiliśmy się telefonicznie.
 • W każdą środę o godz. 15.00 odbywa się zespół orzekający.
 • Każdy rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami postępowania diagnostycznego i prowadzenia terapii w PPP.

 

OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW
W
PORADNI PSYCHOLOGICZNA-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU

 

 

W trosce o zdrowie  i bezpieczeństwo klientów w okresie stanu epidemii proponujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Dla rodziców:
 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
  • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
  • trudności edukacyjnych,
  • trudności wychowawczych
  • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem
  • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
 • konsultacje zaburzeń integracji sensorycznej,
 • konsultacje logopedyczne,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii wwrd niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.
 1. Dla nauczycieli:
 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
  • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
  • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
  • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
  • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
  • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
  • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej.
 1. Dla uczniów:
 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
  • dbania o zdrowie psychiczne,
  • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
  • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
  • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
  • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
  • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
  • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
  • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

Zgłoszenia na badania prosimy kierować na adres sekretariat@ppp.torun.pl (druki do pobrania na stronie www.ppp.torun.pl zakładka: wzory druków). W odpowiedzi na przesłane zgłoszenia skontaktujemy się, by omówić dalsze postępowanie.

Sprawy dotyczące pomocy (pytania, prośby, wskazówki do pracy z dzieckiem) prosimy kierować na adres  pomoc.poradnia@ppp.torun.pl Odpowiemy na każdego maila, chętnie udzielimy wskazówek, pokierujemy pracą własną w domu.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej gotowości wsparcia Państwa i Państwa dzieci w tym trudnym czasie.

Alina Jaworska
Wicedyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu

 

JAK POMÓC DZIECKU PORADZIĆ SOBIE Z LĘKIEM, KTÓREGO DOŚWIADCZA PODCZAS OBECNEJ SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Paniczny lęk przed zarażaniem się konkretną chorobą nie jest niczym nowym. Strach w społeczeństwie jest w oczywisty sposób kształtowany przez epidemie, które akurat je nękają. Pod koniec ubiegłego wieku był to lęk przed AIDS czy chorobami układu krążenia. Teraz przyszedł czas na lęk przed koronawirusem.

Jak ochronić przed nim dziecko?

Należy przestrzegać kilku prostych zasad:

 1. Chroń dzieci przed informacjami na temat choroby przekazywanymi przed środki masowego przekazu.
 2. Spokojnie poinformuj dziecko jak możemy się chronić przed zakażeniem, ważne żeby rodzice przestrzegali zasad higieny i czynności higieniczne wykonywali razem z dzieckiem (np. wspólne mycie rąk).
 3. Nie panikuj, wszelkie objawy infekcji typu kaszel, gorączka określaj wobec dziecka jako zwykłe przeziębienie, a poza jego wiedzą skonsultuj się z lekarzem i podejmij środki przez niego zalecone.
 4. Zorganizuj czas wolny dziecku, by nie czuło panującego dookoła napięcia, zobaczyło, że pomimo pandemii życie toczy się dalej i jest w nim czas na rozrywki i przyjemności.
 5. Sprawdź co dziecko wie na temat koronawirusa, odsianie informacji prawdziwych od nieprawdziwych obniży poziom lęku.
 6. Spokojnie odpowiadaj na wszystkie pytania zadawane przez dziecko, jeśli nie znasz na niektóre odpowiedzi, mów NIE WIEM – jest to lepsze niż snucie fantazji.
 7. Bądź dla dziecka przykładem, podkreślaj wagę ograniczenia kontaktów społecznych, mów      o wadze mycia rąk, pokazuj jak robić to poprawnie. W ten sposób pokazujemy dziecku, że w tej trudnej sytuacji wiemy co robić i mamy jakiś wpływ.
 8. Przygotuj razem z dzieckiem zdrowe posiłki, rozmawiaj o istocie zdrowego odżywiania i jego wpływie na zwiększenie odporności. Najmniejsze rzeczy robione wspólnie, zmniejszają bezradność naszą i dziecka.
 9. Ułóż harmonogram dnia z określeniem czasu przeznaczonego na zabawę i naukę, każda przewidywalność uspokaja i redukuje lęk.
 10. Zadbaj o więź, która daje dziecku największą siłę, ale w trudnych chwilach nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalistów.

Specjaliści Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu

 

Lokalizacja  Poradni

Już od prawie listopada 2017 r. przyjmujemy naszych podopiecznych oraz ich rodziców i nauczycieli w nowej lokalizacji – przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6 na osiedlu Na Skarpie (w segmencie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2).

Do naszej siedziby łatwo dotrzeć środkami komunikacji miejskiej  (autobusami i  tramwajami), a na osoby przemieszczające się własnym pojazdem oczekują liczne miejsca parkingowe.

Nowoczesna siedziba poradni wita przestronnymi korytarzami, gabinetami przygotowanymi do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Nowością jest sala do terapii integracji sensorycznej, ciemnia oraz urokliwa poczekalnia – bawialnia.

PORADNIA PRZYJMUJE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE JEJ DZIAŁANIA, TJ. W NASZYM PRZYPADKU NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ – PROSIMY ZATEM O ZŁOŻENIE INFORMACJI O DZIECKU/ UCZNIU WYDANEJ PRZEZ SZKOŁĘ/ PRZEDSZKOLE DATOWANEJ W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM LUB OKAZANIE AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB ZŁOŻENIE ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM DO TORUŃSKIEJ SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA.

JEŚLI DZIECKO NIE UCZĘSZCZA DO ŻADNEGO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY – ZOSTANIE PRZYJĘTE PRZEZ PORADNIĘ, KTÓREJ TEREN DZIAŁANIA OBEJMUJE MIEJSCE JEGO ZAMIESZKANIA, TJ. W NASZYM PRZYPADKU PRZYJMUJEMY DZIECI, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO ŻADNEGO PRZEDSZKOLA ANI SZKOŁY, ALE MIESZKAJĄ NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ – PROSIMY ZATEM O PRZEDSTAWIENIE DOWOLNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZAMIESZKIWANIE W TORUNIU.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WJAZDU NA TEREN PORADNI I MIEJSC PARKINGOWYCH

DOJAZD DO PORADNI OD ULICY KOSYNIERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH:

 • JADĄC OD ULICY KOLANKOWSKIEGO NALEŻY SKRĘCIĆ W PRAWO ZA PAWILONEM (ZA SKLEPEM ROSSMANN)
 • JADĄC OD ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA NALEŻY SKRĘCIĆ W LEWO PRZED PAWILONEM (PRZED SKLEPEM ROSSMANN)