KADRA PORADNI

DYREKTOR
Iwona Preisner

Poradnia zatrudnia SPECJALISTÓW:

którzy posiadają kwalifikacje do diagnozy, poradnictwa i pracy z dziećmi różnorodnych zakresach, w tym:

 • trudności i niepowodzenia edukacyjne,
 • specyficzne trudności w uczeniu się,
 • trudności wychowawcze,
 • zaburzenia emocji,
 • zaburzenia zachowania,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • wady wzroku,
 • wady słuchu,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia rozwoju, w tym autyzm oraz zespół Aspergera,
 • poradnictwo zawodowe.