WYDARZENIA

ROK SZKOLNY 2020/2021

 • 20 lutego 2021r. – odbyły się konsultacje dla rodziców „Sobota dla Rodziców”. Z konsultacji skorzystało 50 rodziców, przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, planujemy kolejne, sobotnie  spotkanie dla rodziców.

ROK SZKOLNY 2019/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

 • Zapraszamy do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia. Punkty konsultacyjne – umiejscowienie i terminy:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  (ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6) – środy w godz. 12.00 – 18.00,

Biblioteka Pedagogiczna (ul.Dąbrowskiego 4) – czwartki 16.00 – 18.00

oraz poniedziałki i wtorki w godz.16.00-18.00 w innych placówkach oświatowych Torunia w zmieniających się miejscach oto terminarz: 

PONIEDZIAŁKI     WTORKI  
DATA  MIEJSCE   DATA  MIEJSCE
06.01.2020 x   07.01.2020 x
13.01.2020 SP 31   14.01.2020 ZSPSi8LO
20.01.2020 PM 15   21.01.2020 ZSMEiE
10.02.2020 PM 3   11.02.2020 SP 18
17.02.2020 SP 35   18.02.2020 VI LO
24.02.2020 ZSMuzycznych   25.02.2020 SP 13
02.03.2020 SP 35   03.03.2020 SP 31
09.03.2020 PM 13   10.03.2020 PM 17
16.03.2020 SP 35   17.03.2020 ZSGH
23.03.2020 ZSGH   24.03.2020 ZE BLOK, VII LO
30.03.2020 ULO   31.03.2020 PM 15
06.04.2020 SP 35   07.04.2020 PM 12
13.04.2020 x   14.04.2020 Ple BimBamBino
20.04.2020 SP 35   21.04.2020 SP 4
27.04.2020 Liceum Jagiellońskie             i SP Cambridge Academy    28.04.2020 SP 7 (budynek przy ul.Morcinka)
04.05.2020 SP 35   05.05.2020 SP 1
11.05.2020 PM 15   12.05.2020 ZST Legionów
18.05.2020 SP 35   19.05.2020 PM 18
25.05.2020 PM 9   26.05.2020 SP 8
01.06.2020 SP 35   02.06.2020 SP 3
08.06.2020 SP 9   09.06.2020 SP27
15.06.2020 SP 35   16.06.2020 PM 4
22.06.2020 SP 2   23.06.2020 SP Modern Academy

inne bieżące informacje wkrótce

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

aktualizacja informacji wkrótce

 

W TRAKCIE REALIZACJI

 • Zapraszamy do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia. Punkty konsultacyjne – umiejscowienie i terminy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6) – środy w godz. 13.00 – 18.00 oraz czwartki 8.00-10.00, Biblioteka Pedagogiczna (ul.Dąbrowskiego 4) – czwartki 16.00 – 18.00 oraz poniedziałki i wtorki w godz.16.00-18.00 w innych placówkach oświatowych Torunia w zmieniających się miejscach – najbliższe terminy i miejsca:
 • 27 maja (poniedziałek) g.16.00 – 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu (ul.Krynicka 8)
 • 28 maja (wtorek) g.16.00 – 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu (ul.Dziewulskiego 41 b).

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego m.in. wtedy, gdy niepokój budzi dziecko w zakresie edukacji lub zachowania, gdy nie wiadomo jak dziecku pomóc, jak z nim postępować lub jaką pomoc (i jak) można uzyskać w naszej poradni.

Spotkanie ze specjalistą dostępne jest dla każdego rodzica i nauczyciela – nieodpłatnie, bez skierowania, bez wcześniejszego umawiania, bez rejonizacji.

Konsultacje prowadzimy w dniach zajęć edukacyjnych w szkołach – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. W celu upewnienia się, że punkt działa w wybranym przez Państwa terminie – zachęcamy do odwiedzenia www.ppp.torun.pl zakładka OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI (tam zamieszczamy informacje o zmianach organizacyjnych).

 • Prowadzimy  Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych –  cykliczne spotkania skierowane do pedagogów i psychologów szkolnych z terenu działania naszej poradni.
 • Jesteśmy koordynatorem Programu  Falochron dla Młodzieży Torunia – Profilaktyka Zachowań Ryzykownych u  Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Torunia  
 • Uczestniczymy w realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016 – 2023.
 • Uczestniczymy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Współorganizujemy sieć współpracy i wsparcia dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych okręgu toruńskiego.
 • Uczestniczymy w organizacji  sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Sieć współpracy i samokształcenia. Rozwijamy zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.  Sieć tworzy i koordynuje KPCEN Toruń. Kontakt: pani Marzena Wierzbicka.
  •  
 • Uczestniczymy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).
 • W odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek oświatowych prowadzimy wspomaganie ich rozwoju w postaci wykładów, prelekcji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
 • Systematycznie oraz cyklicznie udzielamy różnorodnych form pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.
 • Prowadzimy nabór na różnorodne formy pomocy bezpośredniej – szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI. Pełna oferta pomocy dostępna zaś jest w zakładce OFERTA PORADNI (w razie zainteresowania którąś z form – prosimy o kontakt).

ZREALIZOWANO

Przeprowadziliśmy kolejne z cyklicznych spotkań FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH – poświęcone przedstawieniu działalności poradni oraz obszarów i zasad jej współpracy z przedszkolami i szkołami – 11 grudnia 2018 r. Celem spotkania było udzielenie odpowiedzi m.in. na pytania: kogo i na czyj wniosek przyjmuje poradnia, co warunkuje przyjęcie dziecka (zagadnienie rejonizacji dot.poradni), w jakich sprawach i jak powstają opinie i orzeczenia oraz zawarte w nich zalecenia, skąd poradnia czerpie wiedzę o dziecku, dlaczego poradnia uważa przedszkole/szkołę za „kopalnię wiedzy o dziecku”, które dokumenty we współpracy poradni z placówką są obligatoryjne, a które nie, kiedy placówka może wnioskować do poradni o badanie, jakie wsparcie mogą w poradni uzyskać dziecko, rodzic, nauczyciel.

Przeprowadziliśmy kolejne z cyklicznych spotkań FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH – poświęcone depresji u młodzieży –  21 listopada 2018 r. Celem spotkania było przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnienia: „Depresja u młodzieży. Jak nauczyciel może pomóc swojemu choremu na depresję uczniowi”. Staraliśmy  się odpowiedzieć na pytania: jak się przejawia depresja u młodzieży, jak może funkcjonować dziecko z tymi zaburzeniami, jak pomóc uczniowi i jego rodzinie, dokąd skierować po pomoc specjalistyczną, czy kierować ucznia na indywidualne nauczanie.

ROK SZKOLNY 2017/2018

ZREALIZOWANO

 • Prowadziliśmy cykliczne spotkania w ramach Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych –  spotkanie z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz zainteresowanymi nauczycielami
 • Wzięliśmy  udział w Toruńskim Głosie Profilaktyki organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Toruńską Grupę PaT –  Doradzaliśmy rodzicom i nauczycielom podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem, prowadziliśmy warsztaty dla rodziców i młodzieży.
 • Byliśmy koordynatorem Programu  Falochron dla Młodzieży Torunia – Profilaktyka Zachowań Ryzykownych u  Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Torunia.
 • Współorganizowaliśmy  sieć współpracy i wsparcia dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych okręgu toruńskiego.
 • Uczestniczyliśmy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).

 • Uczestniczymy w organizacji  sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Sieć współpracy i samokształcenia. Rozwijamy zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.  Sieć tworzy i koordynuje KPCEN Toruń. Kontakt: pani Marzena Wierzbicka.

 • Uczestniczymy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).

 • Zapraszaliśmy do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Zespół Szkół nr 15, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.
  • Zapraszaliśmy rodziców i nauczycieli z terenu działania naszej poradni do korzystania z doraźnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych prowadzonych w naszej poradni w każdą środę i każdy czwartek w godzinach 17.00-18.00.

    

 • Wzięliśmy udział w pracach jury konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – XXIII Edycji Toruńskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków .
 • Współuczestniczyliśmy w organizacji II Toruńskiego Forum Zawodowców – dn.2 marca 2017 r., gdzie z uczniami gimnazjów, do których było ono skierowane, spotykaliśmy się przy stoliku eksperckim. Prowadziliśmy także „Warsztaty wyboru szkoły ponadgimnazjalnej„, służące pomocą przy wyborze kierunku dalszego kształcenia, w tym w rozeznawaniu własnych możliwości i predyspozycji zawodowych.
 • Uczestniczyliśmy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Uczestniczyliśmy w realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016 – 2023.
 • W odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek oświatowych prowadziliśmy wspomagania ich rozwoju w postaci wykładów, prelekcji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
  • Systematycznie oraz cyklicznie udzielaliśmy różnorodnych form pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.
 •  

ROK SZKOLNY 2016/2017

ZREALIZOWANO

 • Prowadziliśmy cykliczne spotkania w ramach Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych –  spotkanie z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz zainteresowanymi nauczycielami nt.: „Mutyzm wybiorczy. Tu milczę. Tam mówię” – 7 czerwca 2017 r. , „Moczenie nocne. Czy z tego się wyrasta?” – 26 kwietnia 2017 r.,   „Trudności w uczeniu się matematyki”. – 18 stycznia 2017 r. „Uczeń podwójnie wyjątkowy. Jak rozpoznać ucznia zdolnego? Czy szukać go wyłącznie wśród uczniów osiągających sukcesy edukacyjne?” 18 listopada 2016 r. , „Organizacja indywidualnego nauczania – przesłanki do udzielenia, wymagane dokumenty, procedura, możliwe formy organizacji, dostęp ucznia objętego indywidualnym nauczaniem do zajęć z grupą.” – 28 września 2016 r.
 • Wzięliśmy  udział w Toruńskim Głosie Profilaktyki organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Toruńską Grupę PaT – 7 kwietnia 2017 r. Doradzaliśmy rodzicom i nauczycieliom podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem.
 • Byliśmy koordynatorem Programu  Falochron dla Młodzieży Torunia – Profilaktyka Zachowań Ryzykownych u  Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Torunia.
 • Współorganizowaliśmy  sieć współpracy i wsparcia dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych okręgu toruńskiego.
 • Uczestniczyliśmy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Prowadziliśmy Punkt Poradnictwa Zawodowego – do którego można zgłosić się przed podjęciem decyzji  o wyborze kierunku kształcenia m.in. w celu rozpoznania swoich predyspozycji, preferencji, zainteresowań, ale także możliwości intelektualnych, czy poznania procedury pozyskania opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia. Punkt działa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (ul.Osikowa 11) w środy  w godz.15.00 – 18.00.

  • Zapraszaliśmy do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Zespół Szkół nr 15, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, VII Liceum Ogólnokształcące.

    

 • Zapraszaliśmy rodziców i nauczycieli z terenu działania naszej poradni do korzystania z doraźnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych prowadzonych w naszej poradni w każdą środę i każdy czwartek w godzinach 17.00-18.00.

   

 • Uczestniczyliśmy w organizacji  sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Sieć współpracy i samokształcenia. Rozwijamy zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.  Sieć tworzy i koordynuje KPCEN Toruń. Kontakt: pani Marzena Wierzbicka.

 • Uczestniczyliśmy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).

 • Objęliśmy patronatem różnorodne przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  Konferencję „Autyzm – droga do samodzielności” organizowaną przez Zespół Szkół nr 31 w Toruniu – 7 kwietnia 2017 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia.
 • Wzięliśmy udział w pracach jury konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – XXII Edycji Toruńskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków – 3 marca 2016 r.
 • Współuczestniczyliśmy w organizacji I Toruńskiego Forum Zawodowców – dn.2 marca 2017 r., gdzie z uczniami gimnazjów, do których było ono skierowane, spotykaliśmy się przy stoliku eksperckim. Przygotowaliśmy także „Warsztaty wyboru szkoły ponadgimnazjalnej„, służące pomocą przy wyborze kierunku dalszego kształcenia, w tym w rozeznawaniu własnych możliwości i predyspozycji zawodowych.
 • Zorganizowaliśmy wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Torunia Konferencję lokalną – Falochron dla Młodzieży ToruniaProfilaktyka Zachowań Ryzykownych u Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych – 7 listopada 2016 r.  rozpoczynającą realizację ww programu w Toruniu. W konferencji udział wzięli dyrektorzy toruńskich szkół i placówek oświatowych, liderzy szkolnej profilaktyki oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z WE oraz toruńskimi szkołami, w tym organizacji pozarządowych. Naszymi prelegentami byli prof.Jacek Kurzępa SWPS Warszawa oraz Magdalena Wieczorek i Aleksandra Kruszyńska ROM-E METIS Katowice..
 • Uczestniczyliśmy w organizacji konferencji „Komunikacja podstawą edukacji” przygotowanej przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w ramach obchodów października miesiąca komunikacji AAC – 27 października 2016 r.
 • W ramach Toruńskich Dni Kariery wspólnie z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zaprosiliśmy pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych zajmujących się doradztwem zawodowym na spotkanie szkoleniowe z panią Katarzyną Mazerską doradcą zawodowym  – 20 października 2016 r.
 • Uczestniczyliśmy w organizacji Wojewódzkiej Konferencji „Kujawsko-Pomorskie dla Ucznia Zdolnego” wraz z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku – 6 października 2016 r.
 • Uczestniczyliśmy w organizacji  konferencji przygotowanej przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  dla nauczycieli szkolnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji – poprzez wystąpienie pt  „Czy uczeń z dysleksją może być uczniem o szczególnych uzdolnieniach?” – 5 października 2016 r.
 • Uczestniczyliśmy w pracach zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016 – 2023.
 • W odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek oświatowych prowadziliśmy wspomagania ich rozwoju w postaci wykładów, prelekcji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
 • Systematycznie oraz cyklicznie udzielaliśmy różnorodnych form pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.

ROK SZKOLNY 2015/2016

ZREALIZOWANO

 • Przeprowadziliśmy kolejne spotkania w ramach Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych –  spotkanie z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz zainteresowanymi nauczycieliami nt. „Mutyzm wybiorczy. Tu milczę. Tam mówię” – 7 czerwca 2017 r. ,  „Moczenie nocne. Czy z tego się wyrasta?” – 26 kwietnia 2017 r.
 • Wzięliśmy  udział w Toruńskim Głosie Profilaktyki organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Toruńską Grupę PaT – 7 kwietnia 2017 r. Doradzaliśmy rodzicom i nauczycieliom podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem.
 • Współorganizowaliśmy  sieć współpracy i wsparcia dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych okręgu toruńskiego.
 • Uczestniczyliśmy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Prowadziliśmy Punkt Poradnictwa Zawodowego – do którego można zgłosić się przed podjęciem decyzji  o wyborze kierunku kształcenia m.in. w celu rozpoznania swoich predyspozycji, preferencji, zainteresowań, ale także możliwości intelektualnych, czy poznania procedury pozyskania opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia. Punkt działa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (ul.Osikowa 11) w środy  w godz.15.00 – 18.00.
 • Zapraszaliśmy my do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia.Punkty konsultacyjne – umiejscowienie i terminy: Zespół Szkół nr 15 (ul. Paderewskiego 5/11) – czwartki w godz. 15.00 – 18.00, Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Gagarina 36) – środy w godz. 15.00 – 18.00, Zespół Szkół nr 9 (ul. Rzepakowa 7/9) – czwartki w godz. 15.00 – 18.00, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6) – środy w godz. 15.00 – 18.00, VII Liceum Ogólnokształcące (ul. Batorego 39b) -2 i 4. środy miesiąca w godz.16.00 – 18.00 (listopad inaczej: 16.11. i 30.11, )Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (ul.Prosta 4) – środy w godz. 14.00 – 18.00, czwartki w godz. 16.00 – 18.00.
 • Zapraszaliśmy rodziców i nauczycieli z terenu działania naszej poradni do korzystania z doraźnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych prowadzonych w naszej poradni w każdą środę i każdy czwartek w godzinach 17.00-18.00.
  Spotkanie ze specjalistą możliwe było bez wcześniejszego umawiania – zarówno w siedzibie przy ul.Prostej 4, jak i w oddziale przy ul.Osikowej 11 (tu nie przyjmuje logopeda).

Konsultacje prowadzone były bez uwzględniania rejonizacji – tzn. specjalistą, do którego zostanie się skierowanym może być osoba, która nie jest współpracującą na co dzień z placówką, w której zatrudniony jest zgłaszający się nauczyciel lub do której uczęszcza dziecko zgłaszającego się rodzica.

 • Uczestniczyliśmy w organizacji  sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Sieć współpracy i samokształcenia. Rozwijamy zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.  Sieć tworzy i koordynuje KPCEN Toruń. Kontakt: pani Marzena Wierzbicka.
  • Uczestniczyliśmy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).
  • Organizowaliśmy  wraz z TODMiDN konsultacje przedmiotowo – metodyczne dla nauczycieli terapii pedagogicznej nt. „Metoda EEG biofeedback – możliwości i efekty jej zastosowania w pracy terapeutycznej” –  25 i 31 maja 2016 r.
  • Przeprowadziliśmy inaugurację Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych – cyklicznych spotkań skierowanych do pedagogów i psychologów szkolnych z terenu działania naszej poradni – 11 maja 2016 r. Temat wiodący „Wykorzystanie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej zawartej w opinii lub orzeczeniu w pracy z dzieckiem”.
 • Współorganizowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmży, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łysomicach oraz  Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Konferencję dla mieszkańców Torunia oraz Powiatu Toruńskiego nt „Zrozumieć Autyzm” –  11 maja 2016 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia oraz Starosta Powiatu Toruńskiego.
 • Braliśmy udział w Toruńskim Głosie Profilaktyki organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Toruńską Grupę PaT – 8 kwietnia 2016 r.  poprzez przeprowadzenie prelekcji dla rodziców „Jak rozmawiać z nastolatkiem?” oraz prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych.
 • Objęliśmy patronatem Konferencję „W poszukiwaniu przyjaźni – moje ASPI-RACJE…Wyzwania i trudności w kształtowaniu relacji społecznych osób z zespołem Aspergera” organizowaną przez Zespół Szkół nr 31 w Toruniu – 8 kwietnia 2016 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia.
 • Wzięliśmy udział w pracach jury konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – XXI Edycji Toruńskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków – 7 marca 2016 r.
 • Zorganizowaliśmy Konferencję dla Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Rola poradni psychologiczno – pedagogicznych w organizacji kształcenia dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną w kontekście nowych regulacji prawnych” – 18 lutego 2016 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
 • Zorganizowaliśmy naradę dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych pn. „Realizacja zadań poradni psychologiczno – pedagogicznych w kontekście obowiązujących regulacji prawnych” – 9 lutego 2016 r.
 • Braliśmy udział w organizacji  konferencji przygotowanej przez Toruński  Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  dla nauczycieli szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach XIII Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji – wystąpienie pt „Mów dziecku, że jest dobre, że chce, że potrafi – praca terapeuty w oparciu o mocne strony dziecka” – 19 października 2016 r.
 • Uczestniczyliśmy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Uczestniczyliśmy w pracach zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016 – 2023.
 • W odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek oświatowych prowadziliśmy wspomagania ich rozwoju w postaci wykładów, prelekcji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
 • Systematycznie oraz cyklicznie udzielaliśmy różnorodnych form pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.