TEREN DZIAŁANIA

TEREN DZIAŁANIA Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu obejmuje Gminę Miasta Toruń.

Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli i szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasta Toruń. Jeśli dzieci lub młodzież nie uczęszczają do żadnego przedszkola lub szkoły wówczas przyjmujemy je, gdy zamieszkują w Toruniu.

Do dnia 31.08.2016 r. obejmowaliśmy swym działaniem także wszystkie miejscowości gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś.

Od dnia 1.09.2016 r. zadania poradni na terenie  powyższych gmin pełni Poradnia Psychologiczno – Pdagogiczna w Chełmży.  W razie potrzeby kontynuacji wsparcia psychologiczno – pedagogicznego prosimy o kontakt z PPP Chełmża.