OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY
do korzystania z pomocy bezpośredniej udzielanej przez naszą placówkę 

Zapraszamy na konsultacje:

Aktualnie prowadzimy nabór na:

 • zajęcia dla dzieci:
 • terapię pedagogiczną (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
 • terapię matematyczną
 • terapię logopedyczną
 • psychoterapię
 • zajęcia wspierające rozwój małego dziecka
 • zajęcia dla dzieci nieśmiałych
 • ART – trening zastępowania agresji – szczegółowe informacje
 • trening pewności siebie (dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej) – szczegółowe informacjekarta zgłoszeniowa
 • zajęcia dla rodziców/nauczycieli:
 • gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne – warsztaty matematyczne dla rodziców dzieci w wieku 5-6 lat – szczegółowe informacje
 • gry rozwijające umiejętności matematyczne – warsztaty matematyczne dla rodziców uczniów szkoły podstawowej – szczegółowe informacje
 • warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (dot. wszystkich dzieci) – szczegółowe informacje
 • warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla dobrych rodziców” (dot. dzieci z  ADHD) – szczegółowe informacje
 • warsztaty umiejętności wychowawczych „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” – szczegółowe informacje

Inne formy – prosimy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez bezpośredni kontakt (sekretariat).

Zapisy przyjmujemy  osobiście w sekretariacie, telefonicznie nr tel.56 622 29 91 lub mailowo na adres zgłoszenia@ppp.torun.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą toruńskich szkół zawodowychlink do strony