OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu z dnia 13.05.2020 r.

Prezydent Miasta Torunia  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Toruniu.

Pobierz treść ogłoszenia wraz z terminem składania ofert

ZAPRASZAMY
do korzystania z pomocy udzielanej przez naszą placówkę 

Przeprowadzamy badania psychologiczno-pedagogiczne w indywidualnym, bezpośrednim kontakcie z zachowaniem reżimu sanitarnego (diagnozowania potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania dziecka).

Prowadzimy telefoniczne dyżury –  poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne 

Zapraszamy do korzystania z telefonicznych porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16:00-18:00, tel: 509 919 079.

Prowadzimy nabór na poniższe formy pomocy online

Dla uczniów:

Konsultacje indywidualne dotyczące dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych

O cyberprzemocy, jej konsekwencjach i sposobach reagowania
gdy się pojawi

Wprowadzenie do technik relaksacyjnych

Dla rodziców:

RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Gotowość szkolna

Jak wszechstronnie stymulować rozwój dziecka?

Kara a konsekwencja w wychowaniu

Rola rodziców w wychowaniu dziecka

Wskazówki i ćwiczenia logopedyczne dla rodziców  wspomagające
i stymulujące rozwój mowy małego dziecka do wykonania w codziennych sytuacjach

Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Wspieranie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym

Zachęcanie do współpracy

RODZICE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Co robi Twoje dziecko w internecie?

Co robi młodzież w internecie?

Depresja u dzieci i młodzieży

Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu domu

Trudne zachowania dzieci i młodzieży i jak sobie z nimi radzić

Wybrane metody efektywnego uczenia się

Wybrane metody rozwiązywania konfliktów z dzieckiem

Zachęcanie do współpracy

RODZICE UCZNIÓW SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Co robi młodzież w internecie?

Depresja u dzieci i młodzieży

Konsultacje indywidualne dotyczące dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych

Dla nauczycieli:

Co robić, a czego na pewno nie robić gdy uczeń zgłasza zamiary lub myśli samobójcze

Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów
w wieku 9-13 lat

Konsultacje dla nauczycieli w sprawie dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej