OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY
do korzystania z pomocy bezpośredniej udzielanej przez naszą placówkę 

Zapraszamy na cykliczne spotkania Forum Wymiany Doświadczeń Psychologów i Pedagogów Szkolnych poświęcone różnorodnym zagadnieniom z praktyki pracy psychologiczno – pedagogicznej. Szczegółowe informacjwe, w tym dot. terminów, dostępne są w zakładce WYDARZENIA.

Prowadzimy dyżury –  poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne 

Zapraszamy do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia. Szczegółowe informację, w tym dot. terminów, dostępne są w zakładce WYDARZENIA.

Prowadzimy nabór na poniższe formy pomocy bezpośredniej (nabór na I półrocze roku szkolnego 2019/2020 został zakończony, przyjmujemy zgłoszenia na zajęcia na II półrocze)

 • zajęcia dla dzieci:
 • terapię pedagogiczną (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
 • terapię matematyczną
 • terapię logopedyczną/ spotkania diagnostyczno terapeutyczne
 • psychoterapię
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • zajęcia wspierające rozwój dziecka młodszego (dzieci do 6 r.ż.)
 • zajęcia dla dzieci nieśmiałych
 • ART – trening zastępowania agresji (uczniowie klas 4-6)
 • trening pewności siebie (dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej) – szczegółowe informacje
  • zajęcia dla rodziców/nauczycieli:
  • gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne – warsztaty matematyczne dla rodziców dzieci w wieku 5-6 lat
  • gry rozwijające umiejętności matematyczne – warsztaty matematyczne dla rodziców uczniów szkoły podstawowej
  • warsztaty umiejętności wychowawczych „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice (Bez klapsa)” (skierowane do rodziców  dzieci do lat 7)
  • warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (skierowane do rodziców  dzieci w każdym wieku)
 • warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla dobrych rodziców” (skierowane do rodziców  dzieci  ADHD)

Szczegółowe informacje, w tym dot. terminów zajęć wkrótce rozpoczynających się, dostępne są w zakładce WYDARZENIA.

Inne formy – prosimy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez bezpośredni kontakt (sekretariat).

Zgłoszenia przyjmujemy  osobiście w sekretariacie lub rejestracji.

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego w sprawie zgłoszeń nr tel.56 622 29 91 lub mailowego na adres zgłoszenia@ppp.torun.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą toruńskich szkół zawodowychlink do strony