OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY   do korzystania z pomocy udzielanej przez naszą placówkę 

Przeprowadzamy badania psychologiczno-pedagogiczne w indywidualnym, bezpośrednim kontakcie z zachowaniem reżimu sanitarnego (diagnozowania potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania dziecka).

FORMY POMOCY BEZPOŚREDNIEJ (indywidualne i grupowe)