WSPOMAGANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zapraszamy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe z rejonu swej działalności  do współpracy w ramach wspomagania w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wspomaganie realizujemy we współpracy z lokalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli (zobacz: www.cku.torun.pl/todmidn a także: www.kpcen-torun.edu.pl) oraz Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu (zobacz: www.bptorun.edu.pl/)

Działaniami związanymi ze wspomaganiem jest włączenie się poradni w opracowanie we współpracy zainteresowanej szkoły/przedszkola z placówką doskonalenia nauczycieli oraz biblioteką pedagogiczną planu wspomagania placówki opartego na diagnozie i analizie sytuacji wspomaganej szkoły/przedszkola oraz ściśle dostosowanego do jej potrzeb.

Etapy wspólnych działań z zakresu wspomagania:
1.      Diagnoza
2.      Planowanie działań
3.      Realizacja i monitorowanie
4.      Podsumowanie

Wspomaganie odbywa się na wniosek zainteresowanej placówki oświatowej.
Zapraszamy do współpracy.