GODZINY PRZYJĘĆ

GODZINY PRZYJĘĆ W OKRESIE TRWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
(od 29.03 do 2.04.2021)

poniedziałek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 15:00
środa 8:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 12:00
piątek 8:00 – 12:00

GODZINY PRZYJĘĆ W OKRESIE TRWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
(od 1.09 – dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach)

poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 17:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00