GODZINY PRZYJĘĆ

GODZINY PRZYJĘĆ W LIPCU I SIERPNIU

poniedziałek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 15:00
środa 8:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 15:00
piątek 8:00 – 14:00

Z uwagi na dynamikę sytuacji – nasza godziny przyjęć zmieniają się, prosimy więc sprawdzać jaki jest aktualny sposób pracy poradni.

GODZINY PRZYJĘĆ W OKRESIE TRWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
(od 1.09 – dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach)

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek 8:00 – 18:00
środa 8:00 – 18:00
czwartek 8:00 – 18:00
piątek 8:00 – 15:00