GODZINY PRZYJĘĆ

GODZINY PRZYJĘĆ W OKRESIE TRWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
(1.09 – dnia zakończenia zajęć dydaktycznych)

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek 8:00 – 18:00
środa 8:00 – 18:00
czwartek 8:00 – 18:00
piątek 8:00 – 15:00

GODZINY PRZYJĘĆ  W OKRESIE FERII LETNICH 

poniedziałek       8.00-15.00

wtorek                  8.00-15.00

środa                     8.00-18.00

czwartek              8.00-15.00

piątek                    8.00-15.00