O NAS

Rodzicu – zwróć się do nas, jeżeli zauważysz u swojego dziecka:

 • problemy rozwojowe,
 • trudności w nauce,
 • nerwowość, nadpobudliwość lub zahamowanie,
 • niepokojące zachowania w szkole lub w domu,
 • wadę wymowy,
 • szczególne uzdolnienia,
 • trudności w podjęciu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia,
 • inne zachowania, stany, zjawiska, które Cię niepokoją.

Przyjdź lub zadzwoń – a uzyskasz specjalistyczną poradę i pomoc .

JESTEŚMY SPRZYMIERZEŃCAMI  TWEGO DZIECKA!!

Poradnia jest placówką oświatową wspomagającą działania rodziców i opiekunów oraz przedszkoli i szkół w ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży.

Podstawowym podmiotem naszych działań jest dziecko. Pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na obszarze naszego działania oraz dzieci młodszych zamieszkujących w tym obszarze.

Korzystanie z naszych usług jest:

 • dobrowolne, 
 • nieodpłatne,
 • nie wymaga skierowania,
 • odbywa się na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia.

Udzielamy profesjonalnego wsparcia w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa i życzliwości oraz z zachowaniem dyskrecji.

Nasza pomoc może mieć charakter:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych możliwości psychofizycznych, zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania dziecka,
 • klasyfikowania dziecka do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz  kształcenia,
 • konsultacji oraz terapii poprzez prowadzenie różnych form terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • doradzania w zakresie problemów diagnostycznych, wychowawczych lub związanych z kierunkiem kształcenia, wyboru zawodu,
 • wspomagania przedszkoli, szkół i placówek m.in. w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • profilaktyki,
 • popularyzowania wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.