PEDAGODZY

Augustyn Agnieszka

Fajfer Agnieszka

Janiaczyk Joanna

Jaworska Alina

Jaworska Anna

Kembrowska Alicja

Kocińska Paulina

Lipińska Angelika

Mularz Barbara

Piontkowska-Latoś Aleksandra

Sandecka-Laps Joanna

Stankowska Magdalena

Wiertelorz Monika

Wojak Beata