PEDAGODZY

Augustyn Agnieszka

Fajfer Agnieszka

Janiaczyk Joanna

Jaworska Alina

Jaworska Anna

Kembrowska Alicja

Kocińska Paulina

Lipińska Angelika

Mularz Barbara

Piórkowska Dorota

Sandecka-Laps Joanna

Stankowska Magdalena

Wojak Beata