OGŁOSZENIA DLA PRACOWNIKÓW

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wniosków o dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników i emerytów PPP oraz wniosku dla dzieci pracowników którym przysługuje dofinansowanie wypoczynku letniego. Wnioski prosimy dostarczyć do dnia 31.05.2021 r w formie tradycyjnej lub korzystając z Poczty Polskiej.

Pobierz dokument wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci
Pobierz dokument wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników i emerytów