Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

Osoby prowadzące: Magdalena Dąbrowska, Joanna Sandecka-Laps

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: nauczyciele szkół ogólnodostępnych

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:        

Uczestnicy zajęć poznają mechanizmy funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera, zdobędą wiedzę popartą przykładami jak może zachowywać się uczeń z rozpoznanym spectrum autyzmu w klasie, podczas lekcji oraz w trakcie przerw, ponadto dowiedzą się w jaki sposób należy reagować na pojawiające się zachowania niepożądane oraz jak można dostosować uczniowi wymagania edukacyjne do jego indywidualnych możliwości i specyfiki funkcjonowania.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

magdalena.dabrowska@ppp.toru.pl lub joanna.laps@ppp.torun.pl