Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Osoby prowadzące: Wiesława Cwynar, Alina Jaworska

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:        

Uczestnicy zajęć zapoznają się z następującymi treściami: jakie są potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym, poznają charakterystykę poszczególnych etapów w rozwoju dziecka w zakresie mowy, myślenia, motoryki, emocji i rozwoju społecznego. Rodzice dowiedzą się również jak wspierać rozwój swoich dzieci.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

wieslawa.cwynar@ppp.torun.pl