Wspieranie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym

Osoby prowadzące: Angelika Lipińska, Agnieszka Szocińska

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

Organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 minut

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:

Uczestnicy zajęć poznają charakterystykę rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Zostaną im zaprezentowane metody i sposoby wspierania rozwoju poznawczego oraz społeczno-emocjonalnego dziecka, w tym jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami.

Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia?

Należy zgłosić chęć udziału w prelekcji poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

angelika.lipinska@ppp.torun.pl