Co robi młodzież w internecie?

Osoby prowadzące:Agnieszka Fajfer, Joanna Popławska

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice uczniów z klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:        

Uczestnicy zajęć poznają najnowsze wyniki badań dotyczące korzystanie przez nastolatki z internetu. Rodzice dowiedzą się jakie są zagrożenia związane z korzystaniem z sieci takie jak:  nadmierne korzystanie z internetu, treści nawołujące do zachowań autodestruktywnych, seksting, cyberprzemoc oraz jak mogą radzić sobie z nimi radzić.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

agnieszka.fajfer@ppp.torun.pl