Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat

Osoba prowadząca: Agnieszka Fajfer

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane:  nauczyciele uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:        

Uczestnicy zajęć poznają narzędzie umożliwiające diagnozę rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w odniesieniu do normy dla wieku. Zostaną również wyposażeni w scenariusze zajęć rozwijających te kompetencje.

Jak przebiegają zajęcia?  

Prelekcja, której celem jest zaprezentowanie programu diagnostyczno-terapeutycznego TROS-KA.  Uczestnicy indywidualnie przeprowadzą badanie i dokonają interpretacji wyników.

Jakie zagadnienia będą poruszane i jakie umiejętności doskonalone?     

Podczas zajęć nauczyciele nauczą się przeprowadzać badanie z wykorzystaniem skali KA – kontrola afektu i dokonywać interpretacji wyników. W sytuacji stwierdzenia niskiego poziomu kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka konieczne jest podjęcie działań naprawczych. Uczestnikom zaprezentowany zostanie również pakiet materiałów postdiagnostycznych – prezentacje multimedialne o charakterze samokształceniowym oraz scenariusze zajęć psychoedukacyjnych  indywidualnych i grupowych nad poszczególnymi kompetencjami społeczno-emocjonalnymi.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

agnieszka.fajfer@ppp.torun.pl