DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dzieciom i młodzieży udzielamy:

 • pomocy w pokonywaniu trudności w nauce poprzez ich diagnozę i  wydanie opinii z zaleceniami do pracy w szkole i w domu,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania (dotyczącymi relacji z rówieśnikami, rodzinnych, sytuacji kryzysowych),
 • pomocy w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi,
 • pomocy w wyborze zawodu.

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ  KIEROWANEJ DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Informacja o zajęciach, na które prowadzimy aktualnie nabór, znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIA

Zajęcia terapeutyczne i rozwijające :

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • terapia EEG Biofeedback
 • logopedyczne spotkania diagnostyczno – terapeutyczne
 • terapia behawioralna, terapia poznawcza, terapia poznawczo-behawioralna
 • diagnoza i terapia moczenia nocnego
 • usprawnianie widzenia dziecka słabowidzącego
 • terapia integracji sensorycznej (diagnoza dzieci do lat 10, terapia dzieci w wieku wczesnoszkolnym, tj. kl.I-III)

 Warsztaty:

 • Jak się uczyć, aby się nauczyć? Efektywne uczenie się
 • Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej
 • Zajęcia warsztatowe aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu/ ścieżki kształcenia
 • „Uważność. I Ty możesz być uważny”.Warsztaty dla dzieci i nastolatków w wieku od 5 do 19 lat wg metody ElineSnel”.

 Programy profilaktyczne:

 • Program Wzmacniania Rodziny –  dla dzieci w wieku 10 -14 lat i ich rodzice/opiekunowi, celem zajęć jest rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci.

Inne formy – prosimy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez bezpośredni kontakt (sekretariat).

Zgłoszenia na zajęcia przyjmujemy  osobiście w sekretariacie lub rejestracji.

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego w sprawie zgłoszeń nr tel.56 622 29 91 lub mailowego na adres sekretariat@ppp.torun.pl