DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dzieciom i młodzieży udzielamy:

 • pomocy w pokonywaniu trudności w nauce poprzez ich diagnozę i  wydanie opinii z zaleceniami do pracy w szkole i w domu,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania (dotyczącymi relacji z rówieśnikami, rodzinnych, sytuacji kryzysowych),
 • pomocy w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi,
 • pomocy w wyborze zawodu.

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ  KIEROWANEJ DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Informacja o zajęciach, na które prowadzimy aktualnie nabór, znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIA

Zajęcia terapeutyczne i rozwijające :

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia w małych grupach, indywidualne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • terapia matematyczna
 • rozwijanie myślenia matematycznego i umiejętności matematycznych
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia logopedyczna, logopedyczne spotkania diagnostyczno – terapeutyczne
 • terapia behawioralna, terapia poznawcza, terapia poznawczo-behawioralna
 • zajęcia psychoedukacyjne, w tym dla dzieci nieśmiałych, wycofanych
 • TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • ART – Trening Zastępowania Agresji
 • diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
 • diagnoza i terapia moczenia nocnego
 • zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, w tym odroczone od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 • usprawnianie widzenia dziecka słabowidzącego
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej (diagnoza dzieci do lat 10, terapia dzieci w wieku wczesnoszkolnym, tj. kl.I-III)

 Warsztaty:

 • Jak się uczyć, aby się nauczyć? Efektywne uczenie się
 • Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej
 • Zajęcia warsztatowe aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu/ ścieżki kształcenia
 • Trening radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci
 • Trening umiejętności relaksacyjnych
 • Warsztaty relaksacyjne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami somatycznymi

 Programy profilaktyczne:

 • Cukierki- program z zakresu wczesnej profilaktyki
 • Przyjaciele Zippiego – program profilaktyczny – rozwoju zdrowia psychicznego dzieci
 • Program „Golden Five” – tworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów w gimnazjum

Inne formy – prosimy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez bezpośredni kontakt (sekretariat).

Zgłoszenia na zajęcia przyjmujemy  osobiście w sekretariacie lub rejestracji.

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego w sprawie zgłoszeń nr tel.56 622 29 91 lub mailowego na adres sekretariat@ppp.torun.pl