DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dzieciom i młodzieży udzielamy:

 • pomocy w pokonywaniu trudności w nauce poprzez ich diagnozę i  wydanie opinii z zaleceniami do pracy w szkole i w domu,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania (dotyczącymi relacji z rówieśnikami, rodzinnych, sytuacji kryzysowych),
 • pomocy w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi,
 • pomocy w wyborze zawodu.

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ  KIEROWANEJ DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia terapeutyczne i rozwijające :

 • Kolorowy Świat Emocji – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia w małych grupach, indywidualne
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci nieśmiałych, wycofanych
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Terapia matematyczna
 • Rozwijanie myślenia matematycznego
 • Terapia logopedyczna
 • Logopedyczne spotkania terapeutyczne dla dzieci w wieku 0-3
 • Terapia behawioralna
 • Terapia poznawcza
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • Terapia i diagnoza zaburzeń odżywiania
 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym zagrożonych dysleksją
 • ART. – Trening Zastępowania Agresji
 • Usprawnianie widzenia dziecka słabowidzącego zajęcia indywidulane

 Warsztaty:

 • Jak motywować się do nauki?
 • Jak się uczyć, aby się nauczyć?
 • Techniki uczenia się dla uczniów kl.IV-VI i gimnazjum
 • Trening wyboru szkoły ponagimnazjalnej
 • Zajęcia warsztatowe aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu
 • Trening radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Trening umiejętności relaksacyjnych
 • Warsztaty relaksacyjne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami somatycznymi

 Programy profilaktyczne:

 • Cukierki- program z zakresu wczesnej profilaktyki
 • Przyjaciele Zippiego – program profilaktyczny – rozwoju zdrowia psychicznego dzieci
 • Program „Golden Five” – tworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów w gimnazjum

W CELU ZGŁOSZENIA SIĘ NA WW FORMY POMOCY OFEROWANEJ PRZEZ PORADNIĘ  – PROSIMY OSOBY ZAINTERESOWANE O KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM PORADNI W SIEDZIBIE PRZY UL.PROSTEJ.