DLA RODZICÓW

Rodzicom oferujemy wsparcie w postaci:

  • udzielamy porad w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, z problemami wychowawczymi, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami w rozwoju, dyslektycznym, z wadą wymowy, z niepełnosprawnościami
  • oferujemy pomoc w wyborze szkoły i zawodu
  • udzielamy porad indywidualnych dotyczących różnorodnych aspektów wychowania i kształcenia,
  • prowadzimy zajęcia warsztatowe
  • prowadzimy prelekcje w placówkach oświatowych i w poradni
  • realizujemy dyżury pracowników poradni w szkołach w dniach wywiadówek (porady indywidualne)
  • udzielamy porad psychologiczno – pedagogicznych w punktach konsultacyjnych (szczegóły w zakładce ogłoszenia/ aktualności)

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ  KIEROWANEJ DO RODZICÓW 

Warsztaty / zajęcia psychoedukacyjne:

  • Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice – warsztaty psychoedukacyjne
  • Kolorowy Świat Emocji dla Rodziców – zajęcia psychoedukacyjne
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców – zajęcia psychoedukacyjne
  • Warsztaty dla Dobrych Rodziców – zajęcia psychoedukacyjne
  • Szczęśliwy Rodzic – Szczęśliwe Dziecko – zajęcia psychoedukacyjne
  • Jak motywować dziecko do nauki?
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych – warsztaty dla rodziców kl.I-III
  • Porady, konsultacje, instruktaż logopedyczny

Spotkania tematyczne / prelekcje:

  • Jak przygotować dziecko do szkoły?
  • Doskonalenie umiejętności matematycznych dziecka
  • Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
  • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne wzrokowe możliwości z daną wadą wzroku –
  • Jak rozmawiać z nastolatkiem?
  • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
  • Wybór szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej
  • Gotowość szkolna dziecka

Konsultacje i porady tematyczne

  • Wykorzystanie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dzieckiem
  • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne możliwości wzrokowe  dziecka z wadą wzroku – (indywidualne konsultacje)
  • Jak słyszy moje dziecko – funkcjonalne możliwości słuchowe dziecka z wadą słuchu – (indywidualne konsultacje)
  • Moje dziecko ma autyzm – co dalej?

Inne formy – prosimy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez bezpośredni kontakt (sekretariat).

Zapisy przyjmujemy  osobiście w sekretariacie lub rejestracji.

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego w sprawie zgłoszeń nr tel.56 622 29 91 lub mailowego na adres zgłoszenia@ppp.torun.pl