DLA RODZICÓW

Rodzicom oferujemy wsparcie w postaci:

 • udzielamy porad w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, z problemami wychowawczymi, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami w rozwoju, dyslektycznym, z wadą wymowy, z niepełnosprawnościami
 • oferujemy pomoc w wyborze szkoły i zawodu
 • udzielamy porad indywidualnych dotyczących różnorodnych aspektów wychowania i kształcenia,
 • prowadzimy zajęcia warsztatowe
 • prowadzimy prelekcje w placówkach oświatowych i w poradni
 • realizujemy dyżury pracowników poradni w szkołach w dniach wywiadówek (porady indywidualne)
 • udzielamy porad psychologiczno – pedagogicznych w punktach konsultacyjnych (szczegóły w zakładce ogłoszenia/ aktualności)

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ  KIEROWANEJ DO RODZICÓW 

Warsztaty / zajęcia psychoedukacyjne:

 • Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice – warsztaty psychoedukacyjne
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – zajęcia psychoedukacyjne
 • Porady, konsultacje, instruktaż logopedyczny

Spotkania tematyczne / prelekcje:

 • Jak przygotować dziecko do szkoły?
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych dziecka
 • Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne wzrokowe możliwości z daną wadą wzroku
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem?
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 • Wybór szkoły ponadpodstawowej

Konsultacje i porady tematyczne

 • Wykorzystanie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dzieckiem
 • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne możliwości wzrokowe  dziecka z wadą wzroku – (indywidualne konsultacje)
 • Jak słyszy moje dziecko – funkcjonalne możliwości słuchowe dziecka z wadą słuchu – (indywidualne konsultacje)
 • Moje dziecko ma autyzm – co dalej?

Inne formy – prosimy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez bezpośredni kontakt (sekretariat).

Zapisy przyjmujemy  osobiście w sekretariacie lub rejestracji.

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego w sprawie zgłoszeń nr tel.56 622 29 91 lub mailowego na adres sekretariat@ppp.torun.pl