DLA RODZICÓW

Rodzicom oferujemy wsparcie w postaci:

 • udzielamy porad w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, z problemami wychowawczymi, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami w rozwoju, dyslektycznym, z wadą wymowy, z niepełnosprawnościami
 • oferujemy pomoc w wyborze szkoły i zawodu
 • udzielamy porad indywidualnych dotyczących różnorodnych aspektów wychowania i kształcenia,
 • prowadzimy zajęcia warsztatowe
 • prowadzimy prelekcje w placówkach oświatowych i w poradni
 • realizujemy dyżury pracowników poradni w szkołach w dniach wywiadówek (porady indywidualne)
 • prowadzimy konsultacje doraźne w poradni (zobacz zakładka: OGŁOSZENIA)

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ  KIEROWANEJ DO RODZICÓW 

Warsztaty / zajęcia psychoedukacyjne:

 • Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice – warsztaty psychoedukacyjne
 • Kolorowy Świat Emocji dla Rodziców – zajęcia psychoedukacyjne
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – zajęcia psychoedukacyjne
 • Warsztaty dla Dobrych Rodziców – zajęcia psychoedukacyjne
 • Szczęśliwy Rodzic – Szczęśliwe Dziecko – zajęcia psychoedukacyjne
 • Jak motywować dziecko do nauki?
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – warsztaty dla rodziców kl.I-III
 • Porady, konsultacje, instruktaż logopedyczny

Spotkania tematyczne / prelekcje:

 • Jak przygotować dziecko do klasy I?
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych dziecka
 • Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne wzrokowe możliwości z daną wadą wzroku –
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem?
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 • Wybór szkoły ponadgimnazjalnej
 • Gotowość szkolna dziecka

Konsultacje i porady tematyczne

 • Wykorzystanie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dzieckiem
 • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne możliwości wzrokowe  dziecka z wadą wzroku – (indywidualne konsultacje)
 • Jak słyszy moje dziecko – funkcjonalne możliwości słuchowe dziecka z wadą słuchu – (indywidualne konsultacje)
 • Moje dziecko ma autyzm – co dalej?

W CELU ZGŁOSZENIA SIĘ NA WW FORMY POMOCY OFEROWANEJ PRZEZ PORADNIĘ  – PROSIMY OSOBY ZAINTERESOWANE O KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM PORADNI W SIEDZIBIE PRZY UL.PROSTEJ.