Gotowość szkolna

Osoby prowadzące: Anna Trzpil, Monika Wiertelorz

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz rodzice dzieci sześcioletnich

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie on-line 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:

Rodzice uzyskają wiedzę dotyczącą różnych aspektów gotowości szkolnej: poznawczej, fizycznej, społeczno-emocjonalnej. Dowiedzą się  jakie umiejętności musi opanować dziecko, aby sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę, przystosować się do nowych warunków oraz zapewnić dobre samopoczucie w grupie rówieśniczej i osiąganie sukcesów w nauce.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

anna.trzpil@ppp.torun.pl