Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu domu

Osoby prowadzące: Magdalena Stankowska, Beata Wojak
Termin: ustalany indywidualnie

Do kogo zajęcia są skierowane:  rodzice

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak wspierać dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału na adres e-mail:

magdalena.stankowska@ppp.torun.pl