Jak wszechstronnie stymulować rozwój dziecka?

Osoby prowadzące: Joanna Janiaczyk, Małgorzata Pawłowicz, Aleksandra Piekarska

Termin: ustalany indywidualnie

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice dzieci w wieku od 0 do 5 lat

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie on-line 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:

Uczestnicy zajęć uzyskają wskazówki i ćwiczenia do pracy z dzieckiem celem wsparcia i stymulowania jego rozwoju w środowisku domowym.

Rodzice uzyskają poradę w odpowiedzi na zgłaszane trudności z obszaru wychowania, komunikacji (w tym rozwoju mowy) i edukacji dziecka.

W zależności od potrzeb, rodzice zgłaszający nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka otrzymają wskazówki celem ukierunkowania niezbędnych oddziaływań diagnostyczno-terapeutycznych.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę spotkania on-line.

 

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

joanna.janiaczyk@ppp.torun.pl