Kara a konsekwencja w wychowaniu

Osoby prowadzące: Joanna Sandecka-Laps, Anna Wiśniewska

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane:  rodzice dzieci w wieku 0-5

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:        

Uczestnicy zajęć poznają czym jest konsekwentne wychowanie, jakie są różnice między karą
i konsekwencją i jak stosować konsekwencje w codziennym życiu z małym dzieckiem.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

anna.wisniewska@ppp.torun.pl