Konsultacje dla nauczycieli w sprawie ucznia z mutyzmem wybiórczym

Osoba prowadząca: Joanna Popławska

Termin:

ustalany indywidualnie po zgłoszeniu na zajęcia

Do kogo zajęcia są skierowane: nauczyciele szkół i przedszkoli

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 60 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:  

Możliwość konsultacji sytuacji konkretnego dziecka, omówienia stosowanych technik, uzyskania wsparcia i porady.

Jak przebiegają zajęcia?:

zajęcia mają charakter konsultacji (online)

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

joanna.poplawska@ppp.torun.pl