Konsultacje indywidualne dotyczące dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych

Osoba prowadząca: Wioleta Śmiechowska

Termin: ustalany indywidualnie

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 60 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:       

Uczestnik uzyskuje informacje dotyczące sposobów projektowania i technik pomocnych przy zaplanowaniu przyszłej kariery zawodowej, elementów ważnych do uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji o dalszym kierunku edukacji (np. wybór studiów, kursu, szkoły policealnej), orientacji w aktualnych potrzebach rynku pracy i poszukiwanych przez pracodawców umiejętnościach. Doradca wskazuje rzetelne źródła informacji zawodowej (badania i analizy rynku pracy, przydatne podcasty, webinary, strony internetowe oferujące bezpłatne możliwości badania zainteresowań zawodowych). Doradca dzieli się posiadanymi zasobami informacyjnymi i materiałami. 

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę rozmowy on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

wioleta.smiechowska@ppp.torun.pl