O cyberprzemocy, jej konsekwencjach i sposobach reagowania gdy się pojawi

Osoba prowadząca: Małgorzata Jasińska

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej (11-13 lat)

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:        

  • Zapoznanie uczestników ze specyfiką cyberprzemocy
  • Pokazanie możliwych konsekwencji przemocy dla jej sprawców i ofiar
  • Pokazanie, że świadkowie cyberprzemocy powinni na nią reagować.
  • Prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prezentacji on-line, projekcji filmu oraz rozmowy on-line z uczniami

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail: malgorzata.jasinska@ppp.torun.pl