Rola rodziców w wychowaniu dziecka

Osoba prowadząca: Agnieszka Balcer

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice małych dzieci w wieku od 0-6 lat

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:        

Rodzice dowiedzą się co jest ważne w wychowywaniu dziecka i jak budować dobrą relację z  dzieckiem.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

agnieszka.balcer@ymail.com