SOBOTA DLA RODZICÓW

2 października 2021r.

Jeżeli jesteś Rodzicem przedszkolaka i poszukujesz porady wychowawczej lub przeżywasz niepokój związany z wychowywaniem małego dziecka proponujemy konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne oraz zaburzeń integracji sensorycznej.

Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego, a nie oddziaływaniem terapeutycznym. W ramach konsultacji psychologicznych i wychowawczych dla rodziców można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania, wsparcia (w tym w formie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka) i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji.

  • Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, np. związane z niepokojem o rozwój dziecka.
  • Może być to przeżywanie kryzysów rodzicielskich, kiedy rodzic nie wie jak postępować w różnych sytuacjach.
  • Potrzeba konsultacji wynikająca z naturalnej chęci skonsultowania swoich przypuszczeń, rozwiania wątpliwości.

Konsultacje mają formę indywidualnych spotkań Rodzica ze Specjalistą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu. Odbędą się 2.10.2021 w godzinach 9:00-13:00 w siedzibie PPP, po wcześniejszej rejestracji.

Aby zapisać się na konsultacje prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

56 622 29 91  lub  56 622 46 17

                                                                                                    Zapraszamy!

26 marca 2022 r.

Indywidualne konsultacje nt. dojrzałości szkolnej.

Fakt pójścia do szkoły stanowi bardzo ważny moment w życiu dziecka. Wydarzenie to przeżywają również rodzice. Jest to czas wypełniony radością, gdyż dziecko idzie do szkoły, a także niepokojem – jak da sobie radę w nowym środowisku, jakim będzie uczniem.

Konsultacje są formą poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego a nie oddziaływaniem terapeutycznym. Postaramy się rozwiać wątpliwości związane z dojrzałością szkolną dziecka i podjęciem przez dziecko nowych obowiązków.

Wyjaśnimy jak wspierać dziecko i ułatwić mu początki w szkole.

Konsultacje mają formę indywidualnych spotkań Rodzica ze Specjalistą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu. Odbędą się 26.03.2022 w godzinach 9:00-12:00 w siedzibie PPP, po wcześniejszej rejestracji.

Aby zapisać się na konsultacje prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

56 622 29 91  lub  56 622 46 17

                                                                                                    Zapraszamy!