Trudne zachowania dzieci i młodzieży i jak sobie z nimi radzić

Osoba prowadząca: Małgorzata Jasińska

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice dzieci w wieku szkolnym

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:        

  • uczestnicy będą mogli poznać i zrozumieć najważniejsze funkcje jakie pełnią trudne zachowania u dzieci i młodzieży
  • przedstawione zostaną sposoby i metody radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka
  • rodzice dostaną wskazówki jak zapobiegać zachowaniom trudnym
  • uczestnicy poznają metody wzmacniania zachowań pożądanych
  • przedstawione również zostaną metody pracy z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prezentacji on-line oraz prelekcji dla rodziców

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

malgorzata.jasinska@ppp.torun.pl