Wskazówki i ćwiczenia logopedyczne dla rodziców wspomagające i stymulujące rozwój mowy małego dziecka do wykonania w codziennych sytuacjach

Osoby prowadzące: Paulina Kocińska, Małgorzata Pawłowicz

Termin: termin ustalany indywidualnie

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice dzieci od 1 do 5 roku życia

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 60 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:      

Rodzic uzyska informację w formie wskazówek i ćwiczeń wspomagających i stymulujących ogólny rozwój, w szczególności rozwój mowy małego dziecka. Informacje będą zawierać oddziaływania terapeutyczne funkcji przedartykulacyjnych oraz innych umiejętności wpływających na prawidłowy rozwój mowy. Edukowanie rodziców i wspieranie ich w wychowaniu językowym dziecka.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

paulina.kocinska@ppp.torun.pl lub malgorzata.pawlowicz@ppp.torun.pl