Wybrane metody efektywnego uczenia się

Osoba prowadząca: Luiza Figurska

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice uczniów szkoły podstawowej.

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:   

Uczestnicy zajęć poznają wybrane metody efektywnego uczenia się.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

luiza.figurska@ppp.torun.pl