Wybrane metody rozwiązywania konfliktów z dzieckiem

Osoby prowadzące: Katarzyna Rebain, Anna Trzpil

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy
Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice uczniów szkoły podstawowej

Jaka jest organizacja zajęć: jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:        

Uczestnicy zajęć poznają wybrane metody rozwiązywania konfliktów z dziećmi.

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

katarzyna.rebain@ppp.torun.pl