WZORY DRUKÓW – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

Pobierz dokument zgłoszenie do poradni
Pobierz dokument wniosek rodzica o przekazanie teczki indywidualnej do innej poradni
Pobierz dokument informacja rodzica o uczniu ubiegającym się o zindywidualizowaną ścieżkę

Druki dot. wniosku o wydanie opinii, o wydanie orzeczenia, o wydanie wyników badań – rodzic wypełnia w poradni po spotkaniu z zespołem diagnostycznym (druki dostępne w sekretariacie).