WZORY DRUKÓW SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA i PONADPODSTAWOWA

INDYWIDUALNY PROGRAM I TOK NAUKI

Pobierz dokument zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły przedszkola
Pobierz dokument informacja o uczniu szkoły ponadgimnazjalnej ponadpodstawowej z trudnościami edukacyjnymi lub w zachowaniu
Pobierz dokument informacja o dziecku z nadpobudliwością
Pobierz dokument informacja o dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w st umiarkowanym i znacznym
Pobierz dokument informacja o dziecku ubiegającym się o zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Pobierz dokument informacja o chorym uczniu – poradnictwo zawodowe
Pobierz dokument informacja o uczniu – poradnictwo zawodowe
Pobierz dokument informacja o uczniu ubiegającym się o indywidualne nauczanie
Pobierz dokument informacja o uczniu ubiegającym się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia
Pobierz dokument wniosek dyrektora szkoły dot. opinii RP w sprawie specyficznych trudności
Pobierz dokument opinia rady pedagogicznej o uczniu klasy gimnazjalnej ponadgimnazjalnej ponadpodstawowej z trudnościami w pisaniu i czytaniu
Pobierz dokument opinia rady pedagogicznej o uczniu klasy gimnazjalnej ponadgimnazjalnej ponadpodstawowej z trudnościami w nauce matematyki
Pobierz dokument wniosek dyrektora szkoły przedszkola o przeprowadzenie diagnozy w PPP
Pobierz dokument informacja o uczniu kierowanym na wniosek dyrektora szkoły przedszkola o przeprowadzenie diagnozy
Pobierz dokument informacja o dziecku ubiegającym się o kształcenie specjalne
Pobierz dokument wniosek do dyrektora szkoły w sprawie wydania opinii o specyficznych trudnościach w nauce ucznia klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych