WZORY ZAŚWIADCZEŃ – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ LEKARZA

Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dla ucznia ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego przygotowania przedszkolnego
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dotyczące dla dziecka ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dla ucznia ubiegającego się o o opinię o potrzebie zindywidualizowanej ścieżce kształcenia
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Prosimy o dostarczanie zaświadczeń lekarskich przygotowanych na ww wzorach, ponieważ zawierają przygotowane miejsce na wszystkie informacje wymagane przepisami prawa. W sytuacji złożenia zaświadczenia lekarskiego przygotowanego na innym druku, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia informacji.