Zachęcanie do współpracy

Osoby prowadzące: Monika Łęgosz, Barbara Mularz

Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy

Do kogo zajęcia są skierowane: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Jaka jest organizacja zajęć:

jedno spotkanie 45 min

Co zyska uczestnik poprzez udział w zajęciach:       

  • Rodzic uczy się mówić o odczuciach jakie wywołują w nim zachowania drugiej osoby
  • Rodzic uczy się mówić o konkretnych zachowaniach drugiej osoby, a nie o tym, jaka ona jest,
  • Rodzic uczy się nie oceniać i nie dawać rad,
  • Rodzic uczy się mówić tylko o sprawach, na które druga osoba ma wpływ,
  • Rodzic uczy się mówić stanowczo, ale łagodnie, w trybie oznajmującym, a nie rozkazującym,
  • Rodzic uczy się bycia cierpliwym
  • Sprzyja to budowaniu pozytywnej relacji z dzieckiem J

Jak przebiegają zajęcia?  

Zajęcia mają formę prelekcji on-line.

Jak można zapisać się na zajęcia:

Należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie deklaracji udziału na adres e-mail:

monika.legosz@ppp.torun.pl lub barbara.mularz@ppp.torun.pl