PROBLEMY WYCHOWAWCZE, ZABURZENIA ZACHOWANIA, EMOCJI

Zdarza się, że zachowanie dziecka nie spełnia oczekiwań środowiska – dziecko nie radzi sobie w sposób akceptowany społecznie ze swymi emocjami, trudnościami, epatuje „złym” zachowaniem. Warto poznać przyczyny takiego zachowania i pomóc dziecku eliminując je lub niwelując, a także ucząc prawidłowych zachowań.

W pokonywaniu problemów dziecka potrzebna jest współpraca rodziców, nauczycieli i osób udzielających pomocy oraz ich aktywność i zaangażowanie w proces udzielania pomocy dziecku.

Badanie diagnostyczne poprzedza przeprowadzenie wywiadu z rodzicami. Ma on na celu zebranie podstawowych informacji o dziecku i jego rodzinie, stanowi próbę wstępnego ustalenia czynników mających wpływ na pojawienie się, czy utrzymywanie objawu utrudniającego dziecku prawidłowe funkcjonowanie.

Po badaniu diagnostycznym udziela się indywidualnej porady rodzicom. Należą do niej też zalecenia terapeutyczne. Nierzadko porada zawiera zachętę do pracy rodziców nad ich umiejętnościami wychowawczymi. Rodzice mogą skorzystać z prowadzonych w poradni warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze.

Dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, przejawiającym zaburzenia zachowania , czy emocji – udzielamy wsparcia psychoterapeutycznego w formie indywidualnych spotkań psychoterapeutycznych.