ZABURZENIA ROZWOJU MOWY

Diagnozujemy zaburzenia rozwoju mowy dzieci i młodzieży. Zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy stwierdza się u dzieci:

  • zdrowych,
  • z dysleksją i dysgrafią, współwystępującymi często z nieprawidłową realizacją dźwięków mowy,
  • z uszkodzeniami narządu słuchu,
  • z wadami zgryzu, rozszczepami wargi i/lub podniebienia,
  • z dyzartrią, m.in. wskutek mózgowego porażenia dziecięcego,
  • z mikrouszkodzeniami kory mózgowej,
  • z różnymi deficytami rozwojowymi, m.in. intelektualnymi.

Czas trwania terapii logopedycznej uzależniony jest od rodzaju i stopnia nasilenia trudności. Dla skuteczności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów pomocy niezmiernie ważne jest, aby rozpocząć ją jak najwcześniej. Wczesną opieką logopedy powinny być szczególnie objęte dzieci z obciążeniem okresu ciąży i okresu okołoporodowego. Z pomocy logopedycznej jak najwcześniej powinny też korzystać dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi, czy niepełnosprawne.

Opóźnienia bądź zakłócenia w rozwoju mowy mogą stać się przyczyną trudności w opanowywaniu czytania i pisania, a w konsekwencji niepowodzeń w nauce. Z tego względu należy podjąć logoterapię.