Oferta zajęć dla rodziców

RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Jak wszechstronnie stymulować rozwój dziecka?

Kara a konsekwencja w wychowaniu

Rola rodziców w wychowaniu dziecka

Wskazówki i ćwiczenia logopedyczne dla rodziców  wspomagające
i stymulujące rozwój mowy małego dziecka do wykonania w codziennych sytuacjach

Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Wspieranie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym

Zachęcanie do współpracy

RODZICE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Co robić, a czego na pewno nie robić gdy dziecko zgłasza zamiary lub myśli samobójcze

Co robi Twoje dziecko w internecie?

Co robi młodzież w internecie?

Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu domu

Jak wspierać dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej?

Trudne zachowania dzieci i młodzieży i jak sobie z nimi radzić

Wybrane metody efektywnego uczenia się

Wybrane metody rozwiązywania konfliktów z dzieckiem

Zaburzenia nastroju (depresja) u dzieci i młodzieży

Zachęcanie do współpracy

RODZICE UCZNIÓW SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Co robić, a czego na pewno nie robić gdy dziecko zgłasza zamiary lub myśli samobójcze

Co robi młodzież w internecie?

Konsultacje indywidualne dotyczące dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych